TRÚNG THẦU NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC SẠCH KAMPONG THOM (CAMBODIA)

14:17 - 12/01/2021
TRÚNG THẦU NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC SẠCH KAMPONG THOM (CAMBODIA)

TRÚNG THẦU NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC SẠCH KAMPONG THOM (CAMBODIA)

NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC SẠCH KAMPONG THOM (CAMBODIA)

Sau một thời gian thiết kế giải pháp kỹ thuật và chào giá cạnh tranh, đồng thời nhờ sự hợp tác và uy tín tốt trong thời gian 5 năm qua, trong những ngày đầu năm 2021, Tập đoàn METAWATER  (Nhật) tiếp tục giao TECHGEL thực hiện dự án Nhà máy xử lý nước sạch Kampong Thom. Đây là dự án thứ 4 mà METAWATER giao cho TECHGEL thực hiện.

Nhà máy được xây dựng mới có qui mô gồm: Trạm bơm nước đầu vào 8.250 m3/ngày; Nhà máy xử lý nước sạch 7.500 m3/ngày; Tổng chiều dài đường ống là 152 km. Nhà máy được xây dựng tại tỉnh Kampong Thom (Cambodia). Vốn của dự án là Nguồn viện trợ phát triển từ Nhật cho Chính phủ Cambodia.

kampongthon

Hình ảnh phối cảnh của Nhà máy nước Kampong Thom (nguồn: trang web của Metawater)

 

Phần công việc TECHGEL thực hiện trong dự án này là: Thiết kế, chế tạo, lập trình, lắp đặt, chuyển giao Hệ thống tủ điện động lực, tủ điện điều khiển tự động SCADA cho Trạm bơm và Nhà máy xử lý nước.

Hợp đồng được thực hiện từ tháng 1/2021 đến tháng 1/2022.

TECHGEL cam kết sẽ tiếp tục hoàn thành tốt dự án này để đáp lại sự  tin tưởng của Metawater trong 5 năm qua.