TRUNG TÂM SỬA CHỮA BẢO TRÌ NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN PHÚ MỸ

TRUNG TÂM SỬA CHỮA BẢO TRÌ NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN PHÚ MỸ
Trạng thái
Đã hoàn thành
chủ đầu tư
TCty XD Sông Hồng (Chủ đầu tư: Trung tâm Dịch vụ Sửa chữa Phú Mỹ) TCty XD Sông Hồng (Chủ đầu tư: Trung tâm Dịch vụ Sửa chữa Phú Mỹ) TCty XD Sông Hồng (Chủ đầu tư: Trung tâm Dịch vụ Sửa chữa Phú Mỹ)
giới thiệu dự án
Thông tin chi tiết dự án

Dự án:
 

TRUNG TÂM SỬA CHỮA BẢO TRÌ NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN PHÚ MỸ.
 

Hợp đồng:
 

Cung cấp, lắp đặt và chuyển giao Trạm bồn chứa lỏng, bộ hóa hơi, hệ thống ống công nghệ cho Oxy, Nitơ, Argon.
 

Khách hàng: TCty XD Sông Hồng (Chủ đầu tư: Trung tâm Dịch vụ Sửa chữa Phú Mỹ)
 

Bắt đầu: 01/2006.
 

Hoàn thành: 11/2006