Nhiệt

  • Hệ thống điều hòa thông gió
  • Phòng sạch cho nhà máy dược, bệnh viện và công nghiệp,…
  • Hệ thống cấp đông, hệ thống làm mát
  • Kho trữ đông và kho mát
  • Hệ thống xử lý nước và làm mát nước tuần hoàn cho công nghiệp
  • Hệ thống sấy phục vụ các ngành công nghiệp
  • Hệ thống lò hơi, hệ thống cấp hơi, cấp nhiệt
  • Lò nung công nghiệp

NN_NHIET