NHÀ MÁY THỦY SẢN NINH THUẬN

NHÀ MÁY THỦY SẢN NINH THUẬN
chủ đầu tư
Công ty XNK Thủy sản Ninh Thuận
giới thiệu dự án
Thông tin chi tiết dự án

Dự án:
 

Nhà máy Thủy sản Ninh Thuận.
 

Hợp đồng:
 

Tư  vấn giám sát lắp đặt và chuyển giao Hệ thống lạnh:
 

- Băng chuyền cấp đông 250 Kg/h,;

- Băng chuyền hấp tôm 500Kg/h.

 

Khách hàng: Công ty XNK Thủy sản Ninh Thuận
 

Bắt đầu: 05/2000
 

Hoàn thành: 08/2000