NHÀ MÁY THÉP CÁN NGUỘI PHÚ MỸ

NHÀ MÁY THÉP CÁN NGUỘI PHÚ MỸ
giới thiệu dự án
Thông tin chi tiết dự án

Dự án:
 

NHÀ MÁY THÉP CÁN NGUỘI PHÚ MỸ.
 

Hợp đồng:
 

Cung cấp, lắp đặt và chuyển giao Trạm bồn chứa lỏng (2x50m3), bộ hóa hơi, hệ thống ống công nghệ cho Ni-tơ.

Khách hàng: 
 

Bắt đầu: 01/2004.
 

Hoàn thành: 05/2004