NHÀ MÁY THÉP CÁN NGUỘI PHÚ MỸ

NHÀ MÁY THÉP CÁN NGUỘI PHÚ MỸ
chủ đầu tư
BQLDA Nhà máy Thep cán nguội Phú Mỹ
giới thiệu dự án
Thông tin chi tiết dự án

Dự án:
 

NHÀ MÁY THÉP CÁN NGUỘI PHÚ MỸ.
 

Hợp đồng:
 

Cung cấp, lắp đặt và chuyển giao Thiết bị xưởng bảo trì.

 

Khách hàng:  BQLDA Nhà máy Thep cán nguội Phú Mỹ.
 

Bắt đầu: 06/2004.
 

Hoàn thành: 09/2004.