NHÀ MÁY SX NƯỚC ĐÁ NGỌC NGA

NHÀ MÁY SX NƯỚC ĐÁ NGỌC NGA
chủ đầu tư
Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Nga.
giới thiệu dự án
Thông tin chi tiết dự án

Dự án:
 

Nhà máy Sản xuất Nước đá Ngọc Nga.
 

Công suất1200 cây/ngày-đêm.
 

Hợp đồng:
 

Thiết kế, cung cấp, lắp đặt và chuyển giao Hệ thống thiết bị sản xuất nước đá cây.
 

Khách hàng: Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Nga.
 

Bắt đầu: 11/2000.
 

Hoàn thành: 02/2001.