NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ HOÀNG PHÚC

NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ HOÀNG PHÚC
chủ đầu tư
Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Phúc
giới thiệu dự án
Thông tin chi tiết dự án

Dự án:
 

NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ HOÀNG PHÚC
 

Qui mô: Công suất 2000 cây/ngày-đêm
 

Hợp đồng:
 

Thiết kế, cung cấp, lắp đặt và chuyển giao Hệ thống thiết bị sản xuất nước đá cây
 

Khách hàng: Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Phúc
 

Bắt đầu: 11/2000
 

Hoàn thành: 02/2001