NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ ĐẠI DƯƠNG

NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ ĐẠI DƯƠNG
chủ đầu tư
Công ty Cổ phần Đại Dương
giới thiệu dự án
Thông tin chi tiết dự án

Dự án:
 

NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ ĐẠI DƯƠNG
 

Qui mô: 
 

Công suất 3000 cây/ngày-đêm

 

Hợp đồng:
 

Thiết kế, cung cấp, lắp đặt và chuyển giao Hệ thống thiết bị sản xuất nước đá cây và kho trử đá
 

Khách hàng: Công ty Cổ phần Đại dương
 

Bắt đầu: 12/2001
 

Hoàn thành: 04/2002