NHÀ MÁY OXY ĐÔNG SƠN

NHÀ MÁY OXY ĐÔNG SƠN
Trạng thái
Đã hoàn thành
chủ đầu tư
Công ty TNHH Đông Sơn
giới thiệu dự án
Thông tin chi tiết dự án

Dự án:
 

NHÀ MÁY OXY ĐÔNG SƠN.
 

Hợp đồng:
 

Cung cấp, lắp đặt và chuyển giao công nghệ Dây chuyền sản xuất  Oxy, Nitơ.

Công suất: 110Nm3/h.

 

Khách hàng: Công ty TNHH Đông Sơn.
 

Bắt đầu: 06/2004.
 

Hoàn thành: 12/2004