NHÀ MÁY NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA (VIKODA) MỞ RỘNG

NHÀ MÁY NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA (VIKODA) MỞ RỘNG
Trạng thái
Đã hoàn thành
chủ đầu tư
Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa (VIKODA)
giới thiệu dự án
Thông tin chi tiết dự án

Dự án:
 

NHÀ MÁY NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA (VIKODA) MỞ RỘNG.
 

Hợp đồng:
 

Thiết kế, cung cấp, lắp đặt và chuyển giao công nghệ Dây chuyển Sản xuất Nước giải khát đóng lon.

Công suất: 9000 lon/h.

Khách hàng: Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa (VIKODA).
 

Bắt đầu: 05/2010.
 

Hoàn thành: 11/2010.