NHÀ MÁY NƯỚC GIẢI KHÁT CAO CẤP YẾN SÀO

NHÀ MÁY NƯỚC GIẢI KHÁT CAO CẤP YẾN SÀO
chủ đầu tư
Cty TNHH Nhà nước MTV Yến Sào Khánh Hòa
giới thiệu dự án
Thông tin chi tiết dự án

Dự án:
 

NHÀ MÁY NƯỚC GIẢI KHÁT CAO CẤP YẾN SÀO.
 

Hợp đồng:
 

Thiết kế, chế tạo, lắp đặt và chuyển giao công nghệ Hệ thống thiết bị chiết rót - tiệt trùng - đóng gói.

Công suất: 15.000 sp/h.

Khách hàng: Cty TNHH Nhà nước MTV Yến Sào Khánh Hòa.
 

Bắt đầu: 03/2011.
 

Hoàn thành10/2011