NHÀ MÁY KÍNH NỔI VIGLACERA (BÌNH DƯƠNG)

NHÀ MÁY KÍNH NỔI VIGLACERA (BÌNH DƯƠNG)
Trạng thái
Đã hoàn thành
chủ đầu tư
Công ty Kính nổi Viglacera (Bình Dương).
giới thiệu dự án
Thông tin chi tiết dự án

Dự án:
 

NHÀ MÁY KÍNH NỔI VIGLACERA (BÌNH DƯƠNG).
 

Hợp đồng:
 

- Cung cấp, lắp đặt và  chuyển giao thiết bị đo dầu.

Chế tạo, lắp đặt giá đỡ kính và xe chuyển kính.

 

Khách hàng: Công ty Kính nổi Viglacera (Bình Dương).
 

Bắt đầu: 07/2003.
 

Hoàn thành: 09/2003.