NHÀ MÁY KÍNH NỔI VIGLACERA (BÌNH DƯƠNG)

NHÀ MÁY KÍNH NỔI VIGLACERA (BÌNH DƯƠNG)
chủ đầu tư
Công ty Kính nổi Viglacera (Bình Dương)
giới thiệu dự án
Thông tin chi tiết dự án

Dự án:
 

NHÀ MÁY KÍNH NỔI VIGLACERA (BÌNH DƯƠNG).
 

Hợp đồng:
 

Cung cấp, lắp đặt hệ thống đường ống công nghệ.

 

Khách hàng: Công ty Kính nổi Viglacera (Bình Dương).
 

Bắt đầu: 03/2002.
 

Hoàn thành: 09/2002.