NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN THỪA THIÊN - HUẾ

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN THỪA THIÊN - HUẾ
chủ đầu tư
Công ty XNK Thủy sản Thừa Thiên - Huế
giới thiệu dự án
Thông tin chi tiết dự án

Dự án:
 

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN THỪA THIÊN - HUẾ
 

Hợp đồng:
 

Cung cấp, lắp đặt và chuyển giao Hệ thống lạnh, hệ thống cấp hơi, băng chuyền cấp đông IQF 250 Kg/h, tủ đông gió 250Kg/h, băng chuyền hấp và làm mát tôm 400 Kg/h


Khách hàng: Công ty XNK Thủy sản Thừa Thiên - Huế
 

Bắt đầu: 01/2002
 

Hoàn thành: 05/2002