NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN QUẢNG NAM

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN QUẢNG NAM
chủ đầu tư
Quang Nam Seafood Import – Export Company
giới thiệu dự án
Thông tin chi tiết dự án

Dự án: 
 

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN QUẢNG NAM
 

Hợp đồng:
 

Cung cấp, lắp đặt và chuyển giao Hệ thống lạnh & tủ đông tiếp xúc 1000 Kg/mẻ
 

Khách hàng: Công ty XNK Thủy sản Quảng Nam
 

Bắt đầu: 02/2001
 

Hoàn thành: 03/2001