NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN NGHỆ AN

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN NGHỆ AN
chủ đầu tư
Công ty XNK Thủy sản Nghệ An
giới thiệu dự án
Thông tin chi tiết dự án

Dự án: 
 

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN NGHỆ AN
 

Hợp đồng:
 

Cung cấp, lắp đặt và chuyển giao Hệ thống lạnh: Băng chuyền cấp đông IQF 200 Kg/h
 

Khách hàng: Công ty XNK Thủy sản Nghệ An
 

Bắt đầu: 01/2000
 

Hoàn thành: 02/2001