NHÀ MÁY CHẾ BIẾN NÔNG SẢN ĐỒNG THÁP

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN NÔNG SẢN ĐỒNG THÁP
chủ đầu tư
Công ty XNK Vật tư Nông nghiệp Đồng Tháp
giới thiệu dự án
Thông tin chi tiết dự án

Dự án: 
 

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN NÔNG SẢN ĐỒNG THÁP.
 

Hợp đồng:
 

Thiết kế, cung cấp, lắp đặt và chuyển giao Hệ thống kho trữ đông 50 tấn.


Khách hàng: Công ty XNK Vật tư Nông nghiệp Đồng Tháp.
 

Bắt đầu: 04/2001.
 

Hoàn thành: 06/2001