NHÀ MÁY CẤP NƯỚC SÔNG SÀI GÒN

NHÀ MÁY CẤP NƯỚC SÔNG SÀI GÒN
Trạng thái
Đã hoàn thành
chủ đầu tư
BQLDA Nhà máy Cấp nước sông Sài Gòn
giới thiệu dự án
Thông tin chi tiết dự án

Dự án:
 

NHÀ MÁY CẤP NƯỚC SÔNG SÀI GÒN.

 

Hợp đồng:
 

Cung cấp, lắp đặt bơm, van, đường ống và phụ kiện.

 

Khách hàng: BQLDA Nhà máy Cấp nước sông Sài Gòn.
 

Bắt đầu: 10/2003.
 

Hoàn thành: 12/2003.