Chính sách chất lượng

TECHGEL xây dựng và áp dụng hệ thống quy trình quản lý chất lượng trong tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh và đã được tổ chức TUV NORD (Đức) đánh giá và cấp chứng chỉ ISO 9001:2008, với chính sách chất lượng: 

TIÊN PHONG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI.

ĐỐI TÁC TIN CẬY CỦA KHÁCH HÀNG.

THÀNH VIÊN TÍCH CỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VIỆT NAM

CC_ISO