NHÀ MÁY THỦY SẢN NINH THUẬN

NHÀ MÁY THỦY SẢN NINH THUẬN
投資家
Công ty XNK Thủy sản Ninh Thuận
プロジェクト
プロジェクトの詳細

Dự án:
 

Nhà máy Thủy sản Ninh Thuận.
 

Hợp đồng:
 

Tư  vấn giám sát lắp đặt và chuyển giao Hệ thống lạnh:
 

- Băng chuyền cấp đông 250 Kg/h,;

- Băng chuyền hấp tôm 500Kg/h.

 

Khách hàng: Công ty XNK Thủy sản Ninh Thuận
 

Bắt đầu: 05/2000
 

Hoàn thành: 08/2000