NHÀ MÁY THỰC PHẨM SANNAM

NHÀ MÁY THỰC PHẨM SANNAM
Trạng thái
Đã hoàn thành
投資家
Cty TNHH Thực phẩm Sannam.
プロジェクト
プロジェクトの詳細

Dự án:
 

NHÀ MÁY THỰC PHẨM SANNAM.
 

Hợp đồng:
 

Cung cấp, lắp đặt và chuyển giao Hệ thống sản xuất khí Ni-tơ.

 

Khách hàng: Cty TNHH Thực phẩm Sannam.
 

Bắt đầu: 11/2005.
 

Hoàn thành: 01/2006.