NHÀ MÁY SX NƯỚC ĐÁ NGỌC NGA

NHÀ MÁY SX NƯỚC ĐÁ NGỌC NGA
投資家
Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Nga.
プロジェクト
プロジェクトの詳細

Dự án:
 

Nhà máy Sản xuất Nước đá Ngọc Nga.
 

Công suất1200 cây/ngày-đêm.
 

Hợp đồng:
 

Thiết kế, cung cấp, lắp đặt và chuyển giao Hệ thống thiết bị sản xuất nước đá cây.
 

Khách hàng: Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Nga.
 

Bắt đầu: 11/2000.
 

Hoàn thành: 02/2001.