NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ HOÀNG PHÚC

NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ HOÀNG PHÚC
投資家
Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Phúc
プロジェクト
プロジェクトの詳細

Dự án:
 

NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ HOÀNG PHÚC
 

Qui mô: Công suất 2000 cây/ngày-đêm
 

Hợp đồng:
 

Thiết kế, cung cấp, lắp đặt và chuyển giao Hệ thống thiết bị sản xuất nước đá cây
 

Khách hàng: Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Phúc
 

Bắt đầu: 11/2000
 

Hoàn thành: 02/2001