NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN PHÙNG HƯNG

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN PHÙNG HƯNG
Trạng thái
Đã hoàn thành
投資家
Doanh nghiệp tư nhân Phùng Hưng.
プロジェクト
プロジェクトの詳細

Dự án: 
 

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN PHÙNG HƯNG.
 

Hợp đồng:
 

Thiết kế, cung cấp, lắp đặt và chuyển giao Hệ thống lạnh: tủ đông tiếp xúc 1000 Kg/mẻ; kho chờ đông 2 tấn; kho trữ đông 50 tấn, cối đá vảy 5 tấn/ ngày.


Khách hàng: Doanh nghiệp tư nhân Phùng Hưng.
 

Bắt đầu: 12/2003.
 

Hoàn thành: 03/2004